Nytt frukostseminarie - Anmäl dig nu!

Sveriges Byggindustrier har tagit över stafettpinnen för att driva arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan – med helhetsfokus inom hela miljöområdet. Alla ska med i arbetet – från planering och genomförande till rivning. Kom och lyssna på aktörer som redan gör bra saker inom miljöområdet i byggsektorn, men som också har utmaningar framför sig. Under frukosten får du lyssna till

Talare: Jonas Tannerstad, chef el automation Örebrobostäder, Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen, Per Bengtsson, Sustainable Finances Nordea och Tony Stigmanslid, marknadschef Destroyer

Panel: Svante Axelsson, samordnare Fossilfritt Sverige, Emma Hult, (MP) ordförande riksdagens Civilutskott och Gustaf Landahl, avdelningschef miljöförvaltningen, Stockholms stad

Anmäl dig till frukostseminariet här