Agneta Falk Filipsson, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

Agneta Wannerström, gruppchef Hållbar affärsutveckling, Skanska och processägare för färdplanen för bygg- och anläggningsbranschen

Ali Ranji, projektchef, Vasakronan

Amanda Segervik, miljökonsult, Tyréns

Amra Salihovic, avdelningschef hållbar utveckling, Gislaveds kommun

Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket

Anette Jansson, miljöutredare, Stockholms stad

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

Anna Graaf, hållbarhetschef, White arkitekter

Anthony Thistleton, Director, Waugh Thistleton Architects

Åsa Wahlström, docent, CIT Energy Management/Chalmers

Åsa Wahlström, docent, CIT Energy Management/Chalmers

Åsa Wisén, samhällsplanerare, Naturvårdsverket

Åse Togerö, utvecklingschef hållbar affärsutveckling, Skanska

Bengt Wånggren, VD, Wangco AB

Birgitta Govén, energiexpert, Sveriges Byggindustrier

Björn Hellström, arkitekt och forskare i hållbar stadsutveckling, KTH/Tyréns

Catharina Elmsäter-Svärd, VD, Sveriges Byggindustrier

Cecilia Hörngren, arkitekt, Ettelva arkitekter

Christian Haglund, enhetschef, Naturvårdsverket

Christina Wikberger, projektledare, Stockholms stad

Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB

Cord Soehlke, byggborgmästare, Tübingen

Ellinor Dässman, miljöstrateg, Huge Bostäder

Emilie Zetterström, kommunikatör, Stockholms stad

Emma Henriksson, hållbarhetschef, Atrium Ljungberg

Emma Holm, bitr. projektledare, Familjebostäder

Emma Hult - ordförande civilutskottet och riksdagsledamot, Miljöpartiet

Emma Jonsteg, VD och grundare, Utopia Arkitekter

Emma Sarin, projektledare, HSB Living Lab

Erica Svantesson, VD, FOG Innovation

Eva Dalman, projektchef Brunnshög, Lunds kommun

Eva Jernnäs, projektledare, Stockholms stad

Eva Nilsson, förändringsledare Digitalisering, Boverket

Fadi Alnaji, projektledare, Stockholms stad

Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum

Gustaf Landahl, avdelningschef Plan och miljö, Stockholms stad

Gustaf Landahl, avdelningschef, Miljöförvaltningen Stockholms stad

Hans Arby, VD, Ubigo Innovation

Helen Axelsson, energi- och miljödirektör, Jernkontoret och processägare för färdplanen för stålbranschen

Henrik Friman, VD, Andelsägarbolaget M2

Ida Lemoine, VD, Beteendelabbet

Jeanette Green, gruppchef - Affärsutveckling och marknad, IVL

Jeanette Reuterskiöld, styrelseordförande, Sweden Green Building Council

Jenny Fäldt, projektledare, Stockholms stad

Joachim Lindborg, teknisk chef, Sustainable Innovation

Joel Lindefors, Strategy Director, Futerra

Johan Ander, Head of SmartLiving, Fortum

Johan L Silfwerbrand, forskare, KTH

Johan Nuder, koordinator, Informationscenter för hållbart byggande

Johanna Pierre, projektledare, Stockholms stad

Johanna Wikander, miljöchef, Stockholmshem

Jonas Lind, projektkoordinator, Sweden Green Building Council

Jonas Tannerstad, chef El och automation, ÖrebroBostäder

Jonny Hellman, VD, Byggvarubedömningen

Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, Stockholms stad

Karin Brodin, landskapsarkitekt, 02Landskap och grundare, No Man’s Land

Kristina Einarsson, utredare/projektledare, Boverket

Laura Vidje, hållbarhetskonsult, Esam AB

Lennart Lifvenhjelm, projektledare Teknikutveckling, Vasakronan

Linda Kjällén, certifieringschef, Sweden Green Building Council

Lisa Enarsson, Projektledare, Stockholms stad

Maja Brisvall, CEO/ Co-founder, Quantified Planet

Malin Löfsjögård, VD, Svensk Betong och processägare för färdplanen för betongbranschen

Marcel Moritz, teamledare hållbarhet, Huddinge kommun

Maria Brogren, hållbarhetschef, WSP

Maria Perzon, teknologie doktor, senior miljökonsult och miljöansvarig, Bengt Dahlgren

Maria Pleiborn, bostadsmarknadsexpert och demograf, WSP

Markus Paulsson, energistrateg, Lunds kommun

Martin Erlandsson, PhD, IVL

Martina Wikström, handläggare och nationell samordnare för laddinfrastruktur, Energimyndigheten

Mats Nissling, projektchef, Bonava

Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt och VD, Urbio

Michael Jalmby, senior rådgivare hållbar affärsutveckling, Esam

Mika Hakosalo, Site manager EU GrowSmarter, Stockholms stad

Mikael Gustafsson, utvecklingschef, EEF

Moderator: Per Ankersjö

Monica von Schmalensee, arkitekt och partner på White Arkitekter. Ordförande för regeringens råd för hållbara städer

Niklas Dalgrip, chef driftavdelningen, SISAB

Nina Jacobsson Stålheim, hållbarhets- och teknikchef, Göteborgs stad lokalförvaltningen

Nurgül Iljas Eminovska, chef sociala projekt, MKB Fastighets AB

Olof Andersson, VD, Trianon

Patrik Hermansson, Head of Public affairs, Öresundskraft

Peder Kjellén, projektledare, E.ON

Pehr Hård, driftschef Citylab, Sweden Green Building Council

Per Espen Stoknes, psykolog och ekonom, Center for Green Growth, BI Norwegian Business School

Peter Andersson, chef Energy Saving Center, L&T

Pia Sanger Schröder, försäljnings- och marknadschef, Skanska

Robert Vangstad, VD och affärsutvecklingschef, Nyhem Bostad

Robin Rushdi Al-Sálehi, social entreprenör och hållbarhetsförvaltare, Hemsö

Roland Jonsson, seniorkonsult Energi, WSP

Sara Nilsson, projektledare, Stockholms stad

Sarah Isaksson, strateg social hållbarhet, Tyréns och DECODE

Sepehr Mousavi, hållbarhetsstrateg, Plantagon

Sigrid Walve, chef Citylab, Sweden Green Building Council

Sofia Meurk, omredare, Omreda AB

Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef, Boverket

Staffan Lorentz, projektchef, Stockholms stad

Stanley Ekberg, Client Executive, IBM

Stefan Håkansson, Global Director City Energy Solutions, E.ON

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Therese Kreiser, planarkitekt, Skellefteå kommun

Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation

Tove Malmqvist, forskare, KTH

Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket