Specialsession 1-5

24 oktober 13:30 - 14:30

1. Ekonomi och finansiering

Så ökar du affärsnyttan och möter bankernas högre krav. Finns det alternativa sätt att räkna på lönsamhet och nytta? Konkreta verktyg och exempel.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Trender inom hållbar fastighetsutveckling, Maria Brogren, hållbarhetschef, WSP
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Hållbar fastighetsförvaltning – lönsamt för alla, Olof Andersson, VD, Trianon
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Så är BREEAM en del av vår affärsmodell, Emma Henriksson, hållbarhetschef, Atrium Ljungberg
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Linda Kjällén, certifieringschef, Sweden Green Building Council

2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv

Lagförslag och perspektiv på byggnaders miljöpåverkan under hela livscykeln. Så tolkas och implementeras kraven av branschen.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Så använder du det nya beräkningssystemet BM1.0, Martin Erlandsson, PhD, IVL
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Resultat och erfarenheter från pilotprojekt där BM1.0 använts., Fadi Alnaji, projektledare, Stockholms stad
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Resultat och erfarenheter från pilotprojekt där BM1.0 använts., Johanna Wikander, miljöchef, Stockholmshem
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Resultat och erfarenheter från pilotprojekt där BM1.0 använts., Emma Holm, bitr. projektledare, Familjebostäder
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Klimatdeklaration av byggnader – hör om det nya lagförslaget, Tove Malmqvist, forskare, KTH
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Klimatdeklaration av byggnader – hör om det nya lagförslaget, Kristina Einarsson, utredare/projektledare, Boverket
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Amanda Segervik, miljökonsult, Tyréns

3. Energi och smarta hus - fullbokad!

Teknik som lösning på energibehovet i byggnader och samhället i stort.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Kundernas upplevelser av Sveriges första lokala oberoende elnät (LES) i Simris, Skåne., Peder Kjellén, projektledare, E.ON
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Husets minst utnyttjade resurs - energiåtervinning från spillvatten., Roland Jonsson, seniorkonsult Energi, WSP
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
#Väx_El - Framtidens energisystem där stad och landsbygd samarbetar, Joachim Lindborg, teknisk chef, Sustainable Innovation
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Birgitta Govén, energiexpert, Sveriges Byggindustrier

4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen

Från vision till verklighet – tips och verktyg för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges klimatmål.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Citylab - Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling., Sigrid Walve, chef Citylab, Sweden Green Building Council
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Erfarenheter från Masthuggskajen - så har vi använt oss av Citylab., Erica Svantesson, VD, FOG Innovation
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Mot en socialt hållbar kommun med Agenda 2030 som grund., Amra Salihovic, avdelningschef hållbar utveckling, Gislaveds kommun
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Jonas Lind, projektkoordinator, Sweden Green Building Council

5. En stad för alla - fullbokad!

Tre case om social hållbarhet och rätten till det offentliga rummet.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Fokus Skärholmen: Stadsutveckling för social hållbarhet, Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, Stockholms stad
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Kvinnor i Vårberg: Kan vi planera för drömmar och självförtroenden?, Sarah Isaksson, strateg social hållbarhet, Tyréns och DECODE
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Kvibergs Ängar - trygghet, säkerhet och samhällsengagemang., Pia Sanger Schröder, försäljnings- och marknadschef, Skanska
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Pehr Hård, driftschef Citylab, Sweden Green Building Council

Specialsession 6-10

25 oktober 09:15 - 10:15

6. Fastighetsutveckling och certifiering - fullbokad!

Här är certifieringssystemen som bidrar till bättre byggnader!

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
WELL - så bygger vi för hälsa och välbefinnande med människan i fokus., Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Miljöbyggnad för drift och förvaltning - ett verktyg för ökad kontroll., Åsa Wahlström, docent, CIT Energy Management/Chalmers
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Hör hur en Miljöbyggnadscertifiering påverkar kvaliteten i byggprojekt, Ellinor Dässman, miljöstrateg, Huge Bostäder
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Linda Kjällén, certifieringschef, Sweden Green Building Council

7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader

Vad betyder begreppen? Lär dig hur du kravställer för och når nära noll.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Nära noll energi och Net Zero - vad är skillnaden?, Åse Togerö, utvecklingschef hållbar affärsutveckling, Skanska
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Vad Nära Noll betyder för staden - uppdrag, styrning och resultat., Staffan Lorentz, projektchef, Stockholms stad
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Hoppet – Sveriges första fossilfria byggprojekt, Maria Perzon, teknologie doktor, senior miljökonsult och miljöansvarig, Bengt Dahlgren
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Hoppet – Sveriges första fossilfria byggprojekt, Nina Jacobsson Stålheim, hållbarhets- och teknikchef, Göteborgs stad lokalförvaltningen
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Bengt Wånggren, VD, Wangco AB

8. Tre sätt att renovera och räkna - fullbokad!

Hur långt ska man gå i en renovering? Så här gör vi! Olika perspektiv på renoveringsbehov, återbetalningstid och energibesparingspotential.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Från miljonprogramshus till nybyggnadsstandard. CITyFiED i Linero, Lund., Markus Paulsson, energistrateg, Lunds kommun
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Från miljonprogramshus till nybyggnadsstandard. CITyFiED i Linero, Lund för Jeanette , Jeanette Green, gruppchef – Affärsutveckling och marknad, IVL
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Konsten att identifiera renoveringsbehovet, Sofia Meurk, omredare, Omreda AB
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Smartare renoveringsprocess och ökad lönsamhet med totalmetodiken., Lennart Lifvenhjelm, projektledare Teknikutveckling, Vasakronan
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Gustaf Landahl, avdelningschef Plan och miljö, Stockholms stad

9. Den smarta och resurseffektiva staden

Ta del av case där ny teknik används för att lösa utmaningar kopplade till mobilitet och delningsekonomi.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Planeten i staden - med live data, Maja Brisvall, CEO/ Co-founder, Quantified Planet
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Så kan realtidsdata och avancerad analys förbättra upplevelsen och hållbarheten i en stadsdel., Stanley Ekberg, Client Executive, IBM
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Så kan realtidsdata och avancerad analys förbättra upplevelsen och hållbarheten i en stadsdel, Mika Hakosalo, Site manager EU GrowSmarter, Stockholms stad
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Lägre P-tal och nöjdare hushåll med samlad mobilitetstjänst., Hans Arby, VD, Ubigo Innovation
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Lisa Enarsson, Projektledare, Stockholms stad

10. Ekosystemtjänster i praktiken

Så får vi in ekosystemtjänster i samhällsbyggandet. Vilka är vinsterna? Erfarenheter från C/O City, Naturvårdsverket och Boverket.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Därför behöver vi få med ekosystemtjänster om vi ska bygga hållbart, Christina Wikberger, projektledare, Stockholms stad
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Därför behöver vi få med ekosystemtjänster om vi ska bygga hållbart, Åsa Wisén, samhällsplanerare, Naturvårdsverket
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Låga utsläpp från kulturen i Skellefteå - ett kulturhus som vågar och bidrar till vår miljö, Therese Kreiser, planarkitekt, Skellefteå kommun
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Låga utsläpp från kulturen i Skellefteå - ett kulturhus som vågar och bidrar till vår miljö, Anna Graaf, hållbarhetschef, White arkitekter
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Att arbeta med grönytefaktor – exempel från Kv Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden, Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt och VD, Urbio
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Att arbeta med grönytefaktor – exempel från Kv Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden., Mats Nissling, projektchef, Bonava
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket

Specialsession 11-15

25 oktober 11:00 - 12:00

11. Smarta fastigheter och digitalisering

Om tekniska lösningar i fastigheter som lett till stora besparingar. Case och goda exempel.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Så sparar SISAB 40 miljoner kronor per år med hjälp av ett digitalt övervakningssystem., Niklas Dalgrip, chef driftavdelningen, SISAB
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Nya affärsmöjligheter inom energi och digitalisering – erfarenheter från Aktiva huset, Johan Ander, Head of SmartLiving, Fortum
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Smart teknik som reducerar effektbehovet, Peter Andersson, chef Energy Saving Center, L&T
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Emilie Zetterström, kommunikatör, Stockholms stad

12. Framtidens byggmaterial

Hör om de senaste innovationerna inom byggmaterialsområdet.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Nya giftfria material - så bygger Stockholms stad kemikaliesmarta hus., Johanna Pierre, projektledare, Stockholms stad
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Nya giftfria material - så bygger Stockholms stad kemikaliesmarta hus, Jenny Fäldt, projektledare, Stockholms stad
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Så minimerar du avfallet vid nybyggnation genom måttanapassade lösningar, Ali Ranji, projektchef, Vasakronan
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Byggmaterial med positiv miljöpåverkan – betong som tar upp co2, Johan L Silfwerbrand, forskare, KTH
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Byggmaterial med positiv miljöpåverkan - betong som tar upp co2, Cecilia Hörngren, arkitekt, Ettelva arkitekter
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Jonny Hellman, VD, Byggvarubedömningen

13. Energieffektivisering i det befintliga beståndet

Varför går det så långsamt? Utmaningar och lösningar för att få fart på arbetet.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Från energieffektivisering till en smart stad, Jonas Tannerstad, chef El och automation, ÖrebroBostäder
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Målstyrd energiförvaltning - en transparent energitjänst för fastighetsägare, Eva Jernnäs, projektledare, Stockholms stad
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Målstyrd energiförvaltning - en transparent energitjänst för fastighetsägare, Mikael Gustafsson, utvecklingschef, EEF
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Sänkta renoveringskostnader i miljonprogramshus möjliggör energieffektivisering, Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Johan Nuder, koordinator, Informationscenter för hållbart byggande

14. Samhällsbyggnadsprocessen 2.0 - fullbokad!

Så planerar vi för medborgarna med hjälp av digitalisering och vägledning för goda ljudmiljöer.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Goda ljudmiljöer för en attraktiv och hållbar stad, Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef, Boverket
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Goda ljudmiljöer för en attraktiv och hållbar stad, Agneta Falk Filipsson, enhetschef, Folkhälsomyndigheten
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Goda ljudmiljöer för en attraktiv och hållbar stad, Christian Haglund, enhetschef, Naturvårdsverket
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Så involveras medborgarna i planeringen med digital teknik., Eva Dalman, projektchef Brunnshög, Lunds kommun
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Så påverkas planering och byggande av tillgång till digital information., Eva Nilsson, förändringsledare Digitalisering, Boverket
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Anette Jansson, miljöutredare, Stockholms stad

15. Hållbar kommunikation och sociala normer

Hur startar vi den beteenderesa vi vet behövs och hur möter vi de ökade kraven på transparens?

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
HSB Living Lab - Hur kommer du bo om 20 år?, Emma Sarin, projektledare, HSB Living Lab
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Kommunikation utan greenwashing., Joel Lindefors, Strategy Director, Futerra
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Hur kan beteendedesign skapa hållbar beteendeförändring? , Ida Lemoine, VD, Beteendelabbet
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Moderator, Sara Nilsson, projektledare, Stockholms stad