Seminarier

I samband med konferensen finns det möjlighet att arrangera frukost- och lunchseminarier. Vi erbjuder tre olika lokaler för exempelvis workshops, föreläsningar eller show rooms.

Frukostseminarie
Ni bjuder själva in till frukostseminariet och även personer som inte är anmälda till konferensen kan delta. Vi marknadsför seminariet i konferensens program och på hemsidan. Ett frukostseminarium är 60 minuter långt.

Lunchseminarie
På lunchseminarierna kan endast de som är anmälda till konferensen delta. Vi marknadsför seminariet i konferensens program och på hemsidan. Ett lunchseminarium är 30 minuter långt och äger rum kl. 12.30-13.00. 

Mer information och priser hittar du här: Frukost-och lunchseminarier BuildSust18