Ladda ner programöverblick

24 oktober
Program
Specialsessioner 1-5
25 oktober
Program
Specialsessioner 6-10
Specialsessioner 11-15
26 oktober

Fäll ut alla

08:00 - 10:00
Registrering

Hämta ut din konferensbadge, ät frukost och besök utställningen! Du har även möjlighet att delta på frukostseminarier.

10:00 - 10:10
Invigning

Välkommen till Building Sustainability 2018! Dagens moderator är Per Ankersjö. Inledande ord från arrangörerna.

Invigning image

Partner och seniorkonsult, A Beautiful Soup, Moderator: Per Ankersjö

10:10 - 10:30
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer!

Hur skapar vi hållbara städer? Vad krävs från olika aktörer i samhället och hur ökar vi takten? Monica von Schmalensee, ordförande för Regeringens råd för hållbara städer, inleder Building Sustainability 18 genom att berätta om rådets arbete som ska pågå fram till 2022. Monica har lång erfarenhet inom samhällsbyggnad som tidigare VD för White arkitekter, ordförande i Sweden Green Building Council och är idag även hållbarhetsrådgivare till Londons borgmästare.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image

Monica von Schmalensee, arkitekt och partner på White Arkitekter. Ordförande för regeringens råd för hållbara städer

10:30 - 10:55
Plenum: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft: Var står vi idag och vart är vi på väg?

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället. Många tekniksprång måste genomföras på kort tid och en stor del av det praktiska arbetet ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sverige uppmuntrar olika branscher till att ta fram färdplaner för hur de ska bli fossilfria. Färdplanerna ger en bild av hur ett fossilfritt Sverige ser ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar på en internationell marknad. Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, berättar tillsammans med tre processägare om några av initiativen som rör samhällsbyggnadssektorn.

Plenum: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft: Var står vi idag och vart är vi på väg? image

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Plenum: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft: Var står vi idag och vart är vi på väg? image

Agneta Wannerström, gruppchef Hållbar affärsutveckling, Skanska och processägare för färdplanen för bygg- och anläggningsbranschen

Plenum: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft: Var står vi idag och vart är vi på väg? image

Malin Löfsjögård, VD, Svensk Betong och processägare för färdplanen för betongbranschen

Plenum: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft: Var står vi idag och vart är vi på väg? image

Helen Axelsson, energi- och miljödirektör, Jernkontoret och processägare för färdplanen för stålbranschen

11:00 - 11:15
Plenum: Bostadspolitik och samhällsplanering

På civilutskottets bord ligger frågorna om bostadspolitik och samhällsplanering. Ordförande Emma Hult berättar om civilutskottets prioriterade frågor för de kommande åren. Bland annat arbetet med en ny regional planering och regler för byggande och bostäder.

Plenum: Bostadspolitik och samhällsplanering image

Emma Hult – ordförande civilutskottet och riksdagsledamot, Miljöpartiet

11:15 - 11:45
Plenum: Framtidsspaning – byggs det hållbart och för alla i en svalnande konjunktur?

Vi tar tempen på bostadsmarknaden och byggbranschen. Hinner vi bygga de 500 000 nya bostäder till år 2025 som Boverket säger behövs? Vad händer med hållbarhetsambitionerna när ekonomin viker nedåt? Vi får också höra om aktörerna som hoppas revolutionera marknaden genom nya sätt att utveckla bostäder som alla har råd att bo i.

Plenum: Framtidsspaning – byggs det hållbart och för alla i en svalnande konjunktur? image

Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket

Plenum: Framtidsspaning – byggs det hållbart och för alla i en svalnande konjunktur? image

Catharina Elmsäter-Svärd, VD, Sveriges Byggindustrier

Plenum: Framtidsspaning – byggs det hållbart och för alla i en svalnande konjunktur? image

Maria Pleiborn, bostadsmarknadsexpert och demograf, WSP

Plenum: Framtidsspaning – byggs det hållbart och för alla i en svalnande konjunktur? image

Robert Vangstad, VD och affärsutvecklingschef, Nyhem Bostad

Plenum: Framtidsspaning – byggs det hållbart och för alla i en svalnande konjunktur? image

Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB

Plenum: Framtidsspaning – byggs det hållbart och för alla i en svalnande konjunktur? image

Henrik Friman, VD, Andelsägarbolaget M2

11:45 - 12:00
Plenum: Dagens gåva till talarna presenteras
12:00 - 13:30
Lunch

Ät lunch, mingla och besök utställningen! Du har även möjlighet att delta på lunchseminarier. 

13:30 - 14:30
Specialsession 1-5
1. Ekonomi och finansiering

Så ökar du affärsnyttan och möter bankernas högre krav. Finns det alternativa sätt att räkna på lönsamhet och nytta? Konkreta verktyg och exempel.

Specialsession 1-5 image

Trender inom hållbar fastighetsutveckling, Maria Brogren, hållbarhetschef, WSP

Specialsession 1-5 image

Hållbar fastighetsförvaltning – lönsamt för alla, Olof Andersson, VD, Trianon

Specialsession 1-5 image

Så är BREEAM en del av vår affärsmodell, Emma Henriksson, hållbarhetschef, Atrium Ljungberg

Specialsession 1-5 image

Moderator, Linda Kjällén, certifieringschef, Sweden Green Building Council

2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv

Lagförslag och perspektiv på byggnaders miljöpåverkan under hela livscykeln. Så tolkas och implementeras kraven av branschen.

Program image

Så använder du det nya beräkningssystemet BM1.0, Martin Erlandsson, PhD, IVL

Program image

Resultat och erfarenheter från pilotprojekt där BM1.0 använts., Fadi Alnaji, projektledare, Stockholms stad

Program image

Resultat och erfarenheter från pilotprojekt där BM1.0 använts., Johanna Wikander, miljöchef, Stockholmshem

Program image

Resultat och erfarenheter från pilotprojekt där BM1.0 använts., Emma Holm, bitr. projektledare, Familjebostäder

Program image

Klimatdeklaration av byggnader – hör om det nya lagförslaget, Tove Malmqvist, forskare, KTH

Program image

Klimatdeklaration av byggnader – hör om det nya lagförslaget, Kristina Einarsson, utredare/projektledare, Boverket

Program image

Moderator, Amanda Segervik, miljökonsult, Tyréns

3. Energi och smarta hus – fullbokad!

Teknik som lösning på energibehovet i byggnader och samhället i stort.

Program image

Kundernas upplevelser av Sveriges första lokala oberoende elnät (LES) i Simris, Skåne., Peder Kjellén, projektledare, E.ON

Program image

Husets minst utnyttjade resurs - energiåtervinning från spillvatten., Roland Jonsson, seniorkonsult Energi, WSP

Program image

#Väx_El - Framtidens energisystem där stad och landsbygd samarbetar, Joachim Lindborg, teknisk chef, Sustainable Innovation

Program image

Moderator, Birgitta Govén, energiexpert, Sveriges Byggindustrier

4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen

Från vision till verklighet – tips och verktyg för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges klimatmål.

Program image

Citylab - Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling., Sigrid Walve, chef Citylab, Sweden Green Building Council

Program image

Erfarenheter från Masthuggskajen - så har vi använt oss av Citylab., Erica Svantesson, VD, FOG Innovation

Program image

Mot en socialt hållbar kommun med Agenda 2030 som grund., Amra Salihovic, avdelningschef hållbar utveckling, Gislaveds kommun

Program image

Moderator, Jonas Lind, projektkoordinator, Sweden Green Building Council

5. En stad för alla – fullbokad!

Tre case om social hållbarhet och rätten till det offentliga rummet.

Program image

Fokus Skärholmen: Stadsutveckling för social hållbarhet, Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, Stockholms stad

Program image

Kvinnor i Vårberg: Kan vi planera för drömmar och självförtroenden?, Sarah Isaksson, strateg social hållbarhet, Tyréns och DECODE

Program image

Kvibergs Ängar - trygghet, säkerhet och samhällsengagemang., Pia Sanger Schröder, försäljnings- och marknadschef, Skanska

Program image

Moderator, Pehr Hård, driftschef Citylab, Sweden Green Building Council

13:30 - 14:30
1. Ekonomi och finansiering

Så ökar du affärsnyttan och möter bankernas högre krav. Finns det alternativa sätt att räkna på lönsamhet och nytta? Konkreta verktyg och exempel.

1. Ekonomi och finansiering image

Trender inom hållbar fastighetsutveckling, Maria Brogren, hållbarhetschef, WSP

1. Ekonomi och finansiering image

Hållbar fastighetsförvaltning – lönsamt för alla, Olof Andersson, VD, Trianon

1. Ekonomi och finansiering image

Så är BREEAM en del av vår affärsmodell, Emma Henriksson, hållbarhetschef, Atrium Ljungberg

1. Ekonomi och finansiering image

Moderator, Linda Kjällén, certifieringschef, Sweden Green Building Council

2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv

Lagförslag och perspektiv på byggnaders miljöpåverkan under hela livscykeln. Så tolkas och implementeras kraven av branschen.

2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv image

Så använder du det nya beräkningssystemet BM1.0, Martin Erlandsson, PhD, IVL

2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv image

Resultat och erfarenheter från pilotprojekt där BM1.0 använts., Fadi Alnaji, projektledare, Stockholms stad

2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv image

Resultat och erfarenheter från pilotprojekt där BM1.0 använts., Johanna Wikander, miljöchef, Stockholmshem

2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv image

Resultat och erfarenheter från pilotprojekt där BM1.0 använts., Emma Holm, bitr. projektledare, Familjebostäder

2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv image

Klimatdeklaration av byggnader – hör om det nya lagförslaget, Tove Malmqvist, forskare, KTH

2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv image

Klimatdeklaration av byggnader – hör om det nya lagförslaget, Kristina Einarsson, utredare/projektledare, Boverket

2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv image

Moderator, Amanda Segervik, miljökonsult, Tyréns

3. Energi och smarta hus – fullbokad!

Teknik som lösning på energibehovet i byggnader och samhället i stort.

3. Energi och smarta hus – fullbokad! image

Kundernas upplevelser av Sveriges första lokala oberoende elnät (LES) i Simris, Skåne., Peder Kjellén, projektledare, E.ON

3. Energi och smarta hus – fullbokad! image

Husets minst utnyttjade resurs - energiåtervinning från spillvatten., Roland Jonsson, seniorkonsult Energi, WSP

3. Energi och smarta hus – fullbokad! image

#Väx_El - Framtidens energisystem där stad och landsbygd samarbetar, Joachim Lindborg, teknisk chef, Sustainable Innovation

3. Energi och smarta hus – fullbokad! image

Moderator, Birgitta Govén, energiexpert, Sveriges Byggindustrier

4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen

Från vision till verklighet – tips och verktyg för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges klimatmål.

4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen image

Citylab - Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling., Sigrid Walve, chef Citylab, Sweden Green Building Council

4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen image

Erfarenheter från Masthuggskajen - så har vi använt oss av Citylab., Erica Svantesson, VD, FOG Innovation

4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen image

Mot en socialt hållbar kommun med Agenda 2030 som grund., Amra Salihovic, avdelningschef hållbar utveckling, Gislaveds kommun

4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen image

Moderator, Jonas Lind, projektkoordinator, Sweden Green Building Council

5. En stad för alla – fullbokad!

Tre case om social hållbarhet och rätten till det offentliga rummet.

5. En stad för alla – fullbokad! image

Fokus Skärholmen: Stadsutveckling för social hållbarhet, Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, Stockholms stad

5. En stad för alla – fullbokad! image

Kvinnor i Vårberg: Kan vi planera för drömmar och självförtroenden?, Sarah Isaksson, strateg social hållbarhet, Tyréns och DECODE

5. En stad för alla – fullbokad! image

Kvibergs Ängar - trygghet, säkerhet och samhällsengagemang., Pia Sanger Schröder, försäljnings- och marknadschef, Skanska

5. En stad för alla – fullbokad! image

Moderator, Pehr Hård, driftschef Citylab, Sweden Green Building Council

14:30 - 15:10
Fika, mingel och möjlighet att besöka utställningen

Missa inte temaminglet med fokus på certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED, GreenBuilding och Citylab. Du hittar minglet vid utställningen.

15:10 - 15:30
Plenum: Stadsutveckling och social hållbarhet – Utmaningar och nya perspektiv

Hur bygger vi städer där alla får plats och känner sig delaktiga? Lyssna till de som vågar ifrågasätta och testa nya idéer och arbetssätt inom hållbar stadsutveckling.

Plenum: Stadsutveckling och social hållbarhet – Utmaningar och nya perspektiv image

Emma Jonsteg, VD och grundare, Utopia Arkitekter

Plenum: Stadsutveckling och social hållbarhet – Utmaningar och nya perspektiv image

Marcel Moritz, teamledare hållbarhet, Huddinge kommun

Plenum: Stadsutveckling och social hållbarhet – Utmaningar och nya perspektiv image

Karin Brodin, landskapsarkitekt, 02Landskap och grundare, No Man’s Land

Plenum: Stadsutveckling och social hållbarhet – Utmaningar och nya perspektiv image

Björn Hellström, arkitekt och forskare i hållbar stadsutveckling, KTH/Tyréns

15:30 - 15:50
Plenum: Förnybar och resurseffektiv energi – Målkonflikter i framtidens energisystem

Om drygt 20 år ska vi ha ett 100 procent förnybart elsystem och en fossilfri uppvärmningsbransch. De val vi gör nu påverkar möjligheterna att nå dit. I denna session debatterar aktörerna om utmaningar i energisystemet och målkonflikter. Är det värt att investera i energieffektivisering när fjärrvärmen är billig och nästintill förnybar? Vilken roll spelar egenproducerad energi i framtidens energisystem? Hur hållbart är det att elda avfall i ett kretsloppssamhälle med resursfokus? Å ena sidan välutbyggd storskalig fjärrvärme i städerna, å andra sidan lokala lösningar med värmepumpar – vilken väg är rätt?

Plenum: Förnybar och resurseffektiv energi – Målkonflikter i framtidens energisystem image

Åsa Wahlström, docent, CIT Energy Management/Chalmers

Plenum: Förnybar och resurseffektiv energi – Målkonflikter i framtidens energisystem image

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

Plenum: Förnybar och resurseffektiv energi – Målkonflikter i framtidens energisystem image

Stefan Håkansson, Global Director City Energy Solutions, E.ON

Plenum: Förnybar och resurseffektiv energi – Målkonflikter i framtidens energisystem image

Patrik Hermansson, Head of Public affairs, Öresundskraft

15:50 - 16:15
Plenum: Goda exempel
Plenum: Goda exempel image

Framgångsrika initiativ som skapar sociala värden som trygghet, trivsel och inkludering, Nurgül Iljas Eminovska, chef sociala projekt, MKB Fastighets AB

Plenum: Goda exempel image

Tillsammans sätter Tomtebo strand hållbarhet först - samverkan i ett tidigt skede, Michael Jalmby, senior rådgivare hållbar affärsutveckling, Esam

16:15 - 16:35
Plenum: Urban – mixed – diverse: creating sustainable neighbourhoods with private building cooperatives

Cord Soehlke, architect and urban planner, has worked with the city of Tübingen since 1997. In 2010 the Council elected him for Baubürgermeister, in 2018 he was releceted. He has developed several quarters like French Quarter, Loretto and Alte Weberei – all characterized by high density and diversity. Soehlke will talk about twenty years of urban development with building cooperatives, starting from first projects via whole neighbourhoods up to refugee housing. His conclusion: private building cooperatives are a great tool for sustainable development and urban strategies.

Plenum: Urban – mixed – diverse: creating sustainable neighbourhoods with private building cooperatives image

Cord Soehlke, byggborgmästare, Tübingen

16:35 - 16:40
Plenum: Dagen summeras
18:30 - 22:00
Galamiddag med Sweden Green Building Awards

Välkommen på årets galamiddag och Sweden Green Building Awards i Gyllene salen i Stockholms stadshus!

18:30 - 23:59
Sweden Green Building Awards
09:15 - 10:15
6. Fastighetsutveckling och certifiering – fullbokad!

Här är certifieringssystemen som bidrar till bättre byggnader!

6. Fastighetsutveckling och certifiering – fullbokad! image

WELL - så bygger vi för hälsa och välbefinnande med människan i fokus., Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum

6. Fastighetsutveckling och certifiering – fullbokad! image

Miljöbyggnad för drift och förvaltning - ett verktyg för ökad kontroll., Åsa Wahlström, docent, CIT Energy Management/Chalmers

6. Fastighetsutveckling och certifiering – fullbokad! image

Hör hur en Miljöbyggnadscertifiering påverkar kvaliteten i byggprojekt, Ellinor Dässman, miljöstrateg, Huge Bostäder

6. Fastighetsutveckling och certifiering – fullbokad! image

Moderator, Linda Kjällén, certifieringschef, Sweden Green Building Council

09:15 - 10:15
Specialsession 6-10
6. Fastighetsutveckling och certifiering – fullbokad!

Här är certifieringssystemen som bidrar till bättre byggnader!

Specialsession 6-10 image

WELL - så bygger vi för hälsa och välbefinnande med människan i fokus., Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum

Specialsession 6-10 image

Miljöbyggnad för drift och förvaltning - ett verktyg för ökad kontroll., Åsa Wahlström, docent, CIT Energy Management/Chalmers

Specialsession 6-10 image

Hör hur en Miljöbyggnadscertifiering påverkar kvaliteten i byggprojekt, Ellinor Dässman, miljöstrateg, Huge Bostäder

Specialsession 6-10 image

Moderator, Linda Kjällén, certifieringschef, Sweden Green Building Council

7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader

Vad betyder begreppen? Lär dig hur du kravställer för och når nära noll.

Program image

Nära noll energi och Net Zero - vad är skillnaden?, Åse Togerö, utvecklingschef hållbar affärsutveckling, Skanska

Program image

Vad Nära Noll betyder för staden - uppdrag, styrning och resultat., Staffan Lorentz, projektchef, Stockholms stad

Program image

Hoppet – Sveriges första fossilfria byggprojekt, Maria Perzon, teknologie doktor, senior miljökonsult och miljöansvarig, Bengt Dahlgren

Program image

Hoppet – Sveriges första fossilfria byggprojekt, Nina Jacobsson Stålheim, hållbarhets- och teknikchef, Göteborgs stad lokalförvaltningen

Program image

Moderator, Bengt Wånggren, VD, Wangco AB

8. Tre sätt att renovera och räkna – fullbokad!

Hur långt ska man gå i en renovering? Så här gör vi! Olika perspektiv på renoveringsbehov, återbetalningstid och energibesparingspotential.

Program image

Från miljonprogramshus till nybyggnadsstandard. CITyFiED i Linero, Lund., Markus Paulsson, energistrateg, Lunds kommun

Program image

Från miljonprogramshus till nybyggnadsstandard. CITyFiED i Linero, Lund för Jeanette , Jeanette Green, gruppchef – Affärsutveckling och marknad, IVL

Program image

Konsten att identifiera renoveringsbehovet, Sofia Meurk, omredare, Omreda AB

Program image

Smartare renoveringsprocess och ökad lönsamhet med totalmetodiken., Lennart Lifvenhjelm, projektledare Teknikutveckling, Vasakronan

Program image

Moderator, Gustaf Landahl, avdelningschef Plan och miljö, Stockholms stad

9. Den smarta och resurseffektiva staden

Ta del av case där ny teknik används för att lösa utmaningar kopplade till mobilitet och delningsekonomi.

Program image

Planeten i staden - med live data, Maja Brisvall, CEO/ Co-founder, Quantified Planet

Program image

Så kan realtidsdata och avancerad analys förbättra upplevelsen och hållbarheten i en stadsdel., Stanley Ekberg, Client Executive, IBM

Program image

Så kan realtidsdata och avancerad analys förbättra upplevelsen och hållbarheten i en stadsdel, Mika Hakosalo, Site manager EU GrowSmarter, Stockholms stad

Program image

Lägre P-tal och nöjdare hushåll med samlad mobilitetstjänst., Hans Arby, VD, Ubigo Innovation

Program image

Moderator, Lisa Enarsson, Projektledare, Stockholms stad

10. Ekosystemtjänster i praktiken

Så får vi in ekosystemtjänster i samhällsbyggandet. Vilka är vinsterna? Erfarenheter från C/O City, Naturvårdsverket och Boverket.

Program image

Därför behöver vi få med ekosystemtjänster om vi ska bygga hållbart, Christina Wikberger, projektledare, Stockholms stad

Program image

Därför behöver vi få med ekosystemtjänster om vi ska bygga hållbart, Åsa Wisén, samhällsplanerare, Naturvårdsverket

Program image

Låga utsläpp från kulturen i Skellefteå - ett kulturhus som vågar och bidrar till vår miljö, Therese Kreiser, planarkitekt, Skellefteå kommun

Program image

Låga utsläpp från kulturen i Skellefteå - ett kulturhus som vågar och bidrar till vår miljö, Anna Graaf, hållbarhetschef, White arkitekter

Program image

Att arbeta med grönytefaktor – exempel från Kv Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden, Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt och VD, Urbio

Program image

Att arbeta med grönytefaktor – exempel från Kv Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden., Mats Nissling, projektchef, Bonava

Program image

Moderator, Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket

7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader

Vad betyder begreppen? Lär dig hur du kravställer för och når nära noll.

7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader image

Nära noll energi och Net Zero - vad är skillnaden?, Åse Togerö, utvecklingschef hållbar affärsutveckling, Skanska

7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader image

Vad Nära Noll betyder för staden - uppdrag, styrning och resultat., Staffan Lorentz, projektchef, Stockholms stad

7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader image

Hoppet – Sveriges första fossilfria byggprojekt, Maria Perzon, teknologie doktor, senior miljökonsult och miljöansvarig, Bengt Dahlgren

7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader image

Hoppet – Sveriges första fossilfria byggprojekt, Nina Jacobsson Stålheim, hållbarhets- och teknikchef, Göteborgs stad lokalförvaltningen

7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader image

Moderator, Bengt Wånggren, VD, Wangco AB

8. Tre sätt att renovera och räkna – fullbokad!

Hur långt ska man gå i en renovering? Så här gör vi! Olika perspektiv på renoveringsbehov, återbetalningstid och energibesparingspotential.

8. Tre sätt att renovera och räkna – fullbokad! image

Från miljonprogramshus till nybyggnadsstandard. CITyFiED i Linero, Lund., Markus Paulsson, energistrateg, Lunds kommun

8. Tre sätt att renovera och räkna – fullbokad! image

Från miljonprogramshus till nybyggnadsstandard. CITyFiED i Linero, Lund för Jeanette , Jeanette Green, gruppchef – Affärsutveckling och marknad, IVL

8. Tre sätt att renovera och räkna – fullbokad! image

Konsten att identifiera renoveringsbehovet, Sofia Meurk, omredare, Omreda AB

8. Tre sätt att renovera och räkna – fullbokad! image

Smartare renoveringsprocess och ökad lönsamhet med totalmetodiken., Lennart Lifvenhjelm, projektledare Teknikutveckling, Vasakronan

8. Tre sätt att renovera och räkna – fullbokad! image

Moderator, Gustaf Landahl, avdelningschef Plan och miljö, Stockholms stad

9. Den smarta och resurseffektiva staden

Ta del av case där ny teknik används för att lösa utmaningar kopplade till mobilitet och delningsekonomi.

9. Den smarta och resurseffektiva staden image

Planeten i staden - med live data, Maja Brisvall, CEO/ Co-founder, Quantified Planet

9. Den smarta och resurseffektiva staden image

Så kan realtidsdata och avancerad analys förbättra upplevelsen och hållbarheten i en stadsdel., Stanley Ekberg, Client Executive, IBM

9. Den smarta och resurseffektiva staden image

Så kan realtidsdata och avancerad analys förbättra upplevelsen och hållbarheten i en stadsdel, Mika Hakosalo, Site manager EU GrowSmarter, Stockholms stad

9. Den smarta och resurseffektiva staden image

Lägre P-tal och nöjdare hushåll med samlad mobilitetstjänst., Hans Arby, VD, Ubigo Innovation

9. Den smarta och resurseffektiva staden image

Moderator, Lisa Enarsson, Projektledare, Stockholms stad

10. Ekosystemtjänster i praktiken

Så får vi in ekosystemtjänster i samhällsbyggandet. Vilka är vinsterna? Erfarenheter från C/O City, Naturvårdsverket och Boverket.

10. Ekosystemtjänster i praktiken image

Därför behöver vi få med ekosystemtjänster om vi ska bygga hållbart, Christina Wikberger, projektledare, Stockholms stad

10. Ekosystemtjänster i praktiken image

Därför behöver vi få med ekosystemtjänster om vi ska bygga hållbart, Åsa Wisén, samhällsplanerare, Naturvårdsverket

10. Ekosystemtjänster i praktiken image

Låga utsläpp från kulturen i Skellefteå - ett kulturhus som vågar och bidrar till vår miljö, Therese Kreiser, planarkitekt, Skellefteå kommun

10. Ekosystemtjänster i praktiken image

Låga utsläpp från kulturen i Skellefteå - ett kulturhus som vågar och bidrar till vår miljö, Anna Graaf, hållbarhetschef, White arkitekter

10. Ekosystemtjänster i praktiken image

Att arbeta med grönytefaktor – exempel från Kv Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden, Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt och VD, Urbio

10. Ekosystemtjänster i praktiken image

Att arbeta med grönytefaktor – exempel från Kv Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden., Mats Nissling, projektchef, Bonava

10. Ekosystemtjänster i praktiken image

Moderator, Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket

10:15 - 11:00
Fika, mingel och möjlighet att besöka utställningen

Missa inte temaminglet med fokus på certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED, GreenBuilding och Citylab. Du hittar minglet vid utställningen.

11:00 - 12:00
11. Smarta fastigheter och digitalisering

Om tekniska lösningar i fastigheter som lett till stora besparingar. Case och goda exempel.

11. Smarta fastigheter och digitalisering image

Så sparar SISAB 40 miljoner kronor per år med hjälp av ett digitalt övervakningssystem., Niklas Dalgrip, chef driftavdelningen, SISAB

11. Smarta fastigheter och digitalisering image

Nya affärsmöjligheter inom energi och digitalisering – erfarenheter från Aktiva huset, Johan Ander, Head of SmartLiving, Fortum

11. Smarta fastigheter och digitalisering image

Smart teknik som reducerar effektbehovet, Peter Andersson, chef Energy Saving Center, L&T

11. Smarta fastigheter och digitalisering image

Moderator, Emilie Zetterström, kommunikatör, Stockholms stad

11:00 - 12:00
Specialsession 11-15
11. Smarta fastigheter och digitalisering

Om tekniska lösningar i fastigheter som lett till stora besparingar. Case och goda exempel.

Specialsession 11-15 image

Så sparar SISAB 40 miljoner kronor per år med hjälp av ett digitalt övervakningssystem., Niklas Dalgrip, chef driftavdelningen, SISAB

Specialsession 11-15 image

Nya affärsmöjligheter inom energi och digitalisering – erfarenheter från Aktiva huset, Johan Ander, Head of SmartLiving, Fortum

Specialsession 11-15 image

Smart teknik som reducerar effektbehovet, Peter Andersson, chef Energy Saving Center, L&T

Specialsession 11-15 image

Moderator, Emilie Zetterström, kommunikatör, Stockholms stad

12. Framtidens byggmaterial

Hör om de senaste innovationerna inom byggmaterialsområdet.

Program image

Nya giftfria material - så bygger Stockholms stad kemikaliesmarta hus., Johanna Pierre, projektledare, Stockholms stad

Program image

Nya giftfria material - så bygger Stockholms stad kemikaliesmarta hus, Jenny Fäldt, projektledare, Stockholms stad

Program image

Så minimerar du avfallet vid nybyggnation genom måttanapassade lösningar, Ali Ranji, projektchef, Vasakronan

Program image

Byggmaterial med positiv miljöpåverkan – betong som tar upp co2, Johan L Silfwerbrand, forskare, KTH

Program image

Byggmaterial med positiv miljöpåverkan - betong som tar upp co2, Cecilia Hörngren, arkitekt, Ettelva arkitekter

Program image

Moderator, Jonny Hellman, VD, Byggvarubedömningen

13. Energieffektivisering i det befintliga beståndet

Varför går det så långsamt? Utmaningar och lösningar för att få fart på arbetet.

Program image

Från energieffektivisering till en smart stad, Jonas Tannerstad, chef El och automation, ÖrebroBostäder

Program image

Målstyrd energiförvaltning - en transparent energitjänst för fastighetsägare, Eva Jernnäs, projektledare, Stockholms stad

Program image

Målstyrd energiförvaltning - en transparent energitjänst för fastighetsägare, Mikael Gustafsson, utvecklingschef, EEF

Program image

Sänkta renoveringskostnader i miljonprogramshus möjliggör energieffektivisering, Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation

Program image

Moderator, Johan Nuder, koordinator, Informationscenter för hållbart byggande

14. Samhällsbyggnadsprocessen 2.0 – fullbokad!

Så planerar vi för medborgarna med hjälp av digitalisering och vägledning för goda ljudmiljöer.

Program image

Goda ljudmiljöer för en attraktiv och hållbar stad, Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef, Boverket

Program image

Goda ljudmiljöer för en attraktiv och hållbar stad, Agneta Falk Filipsson, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

Program image

Goda ljudmiljöer för en attraktiv och hållbar stad, Christian Haglund, enhetschef, Naturvårdsverket

Program image

Så involveras medborgarna i planeringen med digital teknik., Eva Dalman, projektchef Brunnshög, Lunds kommun

Program image

Så påverkas planering och byggande av tillgång till digital information., Eva Nilsson, förändringsledare Digitalisering, Boverket

Program image

Moderator, Anette Jansson, miljöutredare, Stockholms stad

15. Hållbar kommunikation och sociala normer

Hur startar vi den beteenderesa vi vet behövs och hur möter vi de ökade kraven på transparens?

Program image

HSB Living Lab - Hur kommer du bo om 20 år?, Emma Sarin, projektledare, HSB Living Lab

Program image

Kommunikation utan greenwashing., Joel Lindefors, Strategy Director, Futerra

Program image

Hur kan beteendedesign skapa hållbar beteendeförändring? , Ida Lemoine, VD, Beteendelabbet

Program image

Moderator, Sara Nilsson, projektledare, Stockholms stad

12. Framtidens byggmaterial

Hör om de senaste innovationerna inom byggmaterialsområdet.

12. Framtidens byggmaterial image

Nya giftfria material - så bygger Stockholms stad kemikaliesmarta hus., Johanna Pierre, projektledare, Stockholms stad

12. Framtidens byggmaterial image

Nya giftfria material - så bygger Stockholms stad kemikaliesmarta hus, Jenny Fäldt, projektledare, Stockholms stad

12. Framtidens byggmaterial image

Så minimerar du avfallet vid nybyggnation genom måttanapassade lösningar, Ali Ranji, projektchef, Vasakronan

12. Framtidens byggmaterial image

Byggmaterial med positiv miljöpåverkan – betong som tar upp co2, Johan L Silfwerbrand, forskare, KTH

12. Framtidens byggmaterial image

Byggmaterial med positiv miljöpåverkan - betong som tar upp co2, Cecilia Hörngren, arkitekt, Ettelva arkitekter

12. Framtidens byggmaterial image

Moderator, Jonny Hellman, VD, Byggvarubedömningen

13. Energieffektivisering i det befintliga beståndet

Varför går det så långsamt? Utmaningar och lösningar för att få fart på arbetet.

13. Energieffektivisering i det befintliga beståndet image

Från energieffektivisering till en smart stad, Jonas Tannerstad, chef El och automation, ÖrebroBostäder

13. Energieffektivisering i det befintliga beståndet image

Målstyrd energiförvaltning - en transparent energitjänst för fastighetsägare, Eva Jernnäs, projektledare, Stockholms stad

13. Energieffektivisering i det befintliga beståndet image

Målstyrd energiförvaltning - en transparent energitjänst för fastighetsägare, Mikael Gustafsson, utvecklingschef, EEF