Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Som den ledande samhällsutvecklaren driver Skanska utvecklingen av grönt byggande, klimatarbete, social hållbarhet och mångfald.

Categories: