Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och informerar om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Categories: