Partners

Guldpartners

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Som den ledande samhällsutvecklaren driver Skanska utvecklingen av grönt byggande, klimatarbete, social hållbarhet och mångfald.

E.ON Sverige producerar och levererar energi till den nordiska marknaden. E.ON är med och driver förändringen i riktning mot nya teknologier så som solceller, digitalisering och lokalt producerad förnybar energi.

Silverpartners

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 20 000 anställda. Tillsammans producerar de värme och energi från energikällorna vind, vatten, sol, biomassa, kärnkraft, kol och gas.

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och informerar om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.