Sverige kan bli världsledande inom klimatneutral produktion

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället. Möt Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige på Building Sustainability 18. Under sitt talarpass berättar han om de nya färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.

-Vi måste få politiker att ta sitt ansvar. I varje färdplan finns en beställning till riksdagen, ett ”krav” på vilken politik som måste genomföras för att det ska bli möjligt, berättar Svante Axelsson i sin intervju med oss.

Få en bild av hur ett fossilfritt Sverige ser ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar internationellt den 24 oktober kl. 10.30 på konferensens stora scen!