Studiebesöken snart slutsålda - Välj bland tre projekt om hållbar samhällsbyggnad i Stockholm

Building Sustainability 18 arrangerar spännande studiebesök till tre högintressanta projekt om hållbar samhällsbyggnad i Stockholm. Välj något av dessa tre studiebesök när du anmäler dig. Studiebesöken kostar 300 kronor exkl. moms.

Studiebesök 1

Seminarium om hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilerat område, med uppdrag att pröva vad som är möjligt i dagsläget och tänja gränser där det går, för att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta det växande behovet av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

Studiebesök 2

Seminarium om smarta lösningar i EU-projektet GrowSmarter

GrowSmarter pågår i fem år och finansieras med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. I projektet samarbetar Stockholm och ytterligare sju europeiska städer med företag för att testa och utveckla smarta lösningar för hållbar urban tillväxt. Med tolv hållbara smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas.

Studiebesök 3

Seminarium om Slussen – En ny mötesplats med bättre vattenreglering och klimatanpassning

Slussen är efter över 80 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare, en attraktiv mötesplats där människor vill stanna kvar och inte som nu – ett ställe man möts vid, för att sedan gå vidare. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor. Slussens ombyggnad är viktig för Stockholm, men också för resten av Mälardalen.

Läs mer om studiebesöken