Studiebesök - Smarta lösningar för hållbar urban tillväxt

Ett av studiebesöken som erbjuds i samband med Building Sustainability 18 är EU-projektet GrowSmarter. Projektet leds av Stockholms stad som tillsammans med x partners testar tolv smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter. Målet är att minska energianvändning och växthusgasutsläpp med 60 procent och skapa nya arbetstillfällen.

På studiebesöket visas lösningarna i projektområdena Valla Torg i Årsta och Slakthusområdet. I Valla Torg har miljonprogramshus renoverats till nära noll-hus och nya energi- och mobilitetslösningar testas för fullt.

I Slakthusområdet har en kulturhistorisk byggnad omvandlats till en smart och energieffektiv klubb- och kulturlokal. I området återvinns numera även överskottsvärme från en datahall genom öppen fjärrvärme. Värmen, som tidigare släpptes ut, motsvarar årsbehovet hos 500 lägenheter. På studiebesöket får du höra om och se alla de tolv smarta lösningarna och möta de partners som står bakom varje lösning!

– Digitalisering och ny teknik kan förenkla och förbättra för medborgarna och företagen samtidigt som det leder till utveckling av gröna lösningar. Målet med GrowSmarter är att göra just detta! säger Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad.

Ta chansen att besöka GrowSmarter den 26 oktober 2018! Mer info finns här