Konferensen följer fem tematiska spår, med tillhörande specialsessioner.

Specialsession 1-5, 24 oktober kl. 13:30-14:30

Specialsession 6-10, 25 oktober kl. 09:15-10:15

Specialsession 11-15, 25 oktober kl. 11:00-12:00

Specialsessionerna är färgkodade efter tema, så att du lätt hittar dem.

 Spår 1: Hållbar fastighetsutveckling 

 Spår 2: Hållbar nybyggnation 

 Spår 3: Hållbar renovering och energi 

 Spår 4: Hållbar stadsutveckling 

 Spår 5: Hållbarhet med människa och natur i centrum 

 Specialsessioner 24 oktober klockan 13:30-14:30
1. EKONOMI OCH FINANSIERING

Så ökar du affärsnyttan och möter bankernas högre krav. Finns det alternativa sätt att räkna på lönsamhet och nytta? Konkreta verktyg och exempel.

Talare:
Maria Brogren, hållbarhetschef, WSP
Olof Andersson, VD, Trianon

Moderator: Cecilia Ehrenborg Williams, VD, Sweden Green Building Council

2. BYGGNADEN I ETT LCA-PERSPEKTIV

Lagförslag och perspektiv på byggnaders miljöpåverkan under hela livscykeln. Så tolkas och implementeras kraven av branschen.

 • Så använder du det nya beräkningssystemet BM1.0.
 • Resultat och erfarenheter från pilotprojekt där BM1.0 använts.
 • Klimatdeklaration – hör om det nya förslaget för LCA i nybyggnation!

Talare:
Martin Erlandsson, PhD, IVL
Tove Malmqvist, forskare, KTH
Fadi Alnaji, projektledare, Stockholms stad

Moderator: Amanda Harlén, miljökonsult, Tyréns

3. ENERGI OCH SMARTA HUS

Teknik som lösning på energibehovet i byggnader och samhället i stort.

 • Kundernas upplevelser av Sveriges första lokala oberoende elnät (LES) i Simris, Skåne
 • Husets minst utnyttjade resurs – energiåtervinning från spillvatten.

Talare:
Stina Albing, kundkommunikatör Lokalt Energisystem, E.ON
Roland Jonsson, seniorkonsult Energi, WSP

Moderator: Birgitta Govén, energiexpert, Sveriges Byggindustrier

4. NATIONELLA OCH GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL I PLANERINGEN

Från vision till verklighet – tips och verktyg för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges klimatmål.

 • Citylab – Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.
 • Erfarenheter från Masthuggskajen – så har vi använt oss av Citylab.
 • Mot en socialt hållbar kommun med Agenda 2030 som grund.

Talare:
Sigrid Walve, chef Citylab, Sweden Green Building Council
Erica Svantesson, VD, FOG Innovation
Amra Salihovic, avdelningschef Hållbar utveckling, Gislaveds kommun

Moderator: Jonas Lind, industridoktorand, KTH och projektkoordinator, Sweden Green Building Council

5. EN STAD FÖR ALLA

Tre case om social hållbarhet och rätten till det offentliga rummet.

 • Kvibergs Ängar – trygghet, säkerhet och samhällsengagemang.
 • Fokus Skärholmen: Stadsutveckling för social hållbarhet.
 • Kvinnor i Vårberg: Kan vi planera för drömmar och självförtroenden?

Talare:
Pia Sanger Schröder , försäljnings -och marknadschef, Skanska
Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, Stockholms stad
Sarah Isaksson, strateg social hållbarhet, Tyréns och DECODE

Specialsessioner 25 oktober klockan 09:15-10:15
6. FASTIGHETSUTVECKLING OCH CERTIFIERING

Här är certifieringssystemen som bidrar till bättre byggnader!
Sessionen är under uppbyggnad.

 • Hör hur en Miljöbyggnadscertifiering påverkar kvaliteten i byggprojekt.
 • Miljöbyggnad för drift och förvaltning – ett verktyg för ökad kontroll.
 • WELL – så bygger vi för hälsa och välbefinnande med människan i fokus.

Talare:
Ellinor Dässman, miljöstrateg, Huge fastigheter
Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum
Catarina Warfvinge, chef för Miljöbyggnad, Sweden Green Building Council

7. NÄRA NOLL ENERGI- OCH NET ZERO-BYGGNADER

Vad betyder begreppen? Lär dig hur du kravställer för och når nära noll.

 • Nära noll energi och Net Zero – vad är skillnaden?
 • Vad betyder Nära Noll för staden? Uppdrag, styrning och resultat.

Talare:
Staffan Lorentz, projektchef, Stockholms stad
Åse Togerö, utvecklingschef hållbar affärsutveckling, Skanska

Moderator: Bengt Wånggren, VD, Wangco AB

8. TRE SÄTT ATT RENOVERA OCH RÄKNA

Hur långt ska man gå i en renovering? Så här gör vi! Olika perspektiv på renoveringsbehov, återbetalningstid och energibesparingspotential.

 • Från miljonprogramshus till nybyggnadsstandard. CITyFiED i Linero, Lund.
 • Konsten att identifiera renoveringsbehovet.
 • Smartare renoveringsprocess och ökad lönsamhet med totalmetodiken.

Talare:
Markus Paulsson, energistrateg, Lunds kommun
Jeanette Green, gruppchef – Affärsutveckling och marknad, IVL
Sofia Meurk, omredare, Omreda AB
Lennart Lifvenhjelm, projektledare Teknikutveckling, Vasakronan

9. DEN SMARTA OCH RESURSEFFEKTIVA STADEN

Ta del av case där ny teknik används för att lösa utmaningar kopplade till mobilitet och delningsekonomi.

 • Så skapar vi utrymme för delningsekonomi – praktiska exempel och lösningar.
 • Så kan realtidsdata och avancerad analys förbättra upplevelsen och hållbarheten i en stadsdel.
 • Lägre P-tal och nöjdare hushåll med samlad mobilitetstjänst.

Talare:
Charlie Gullström Hughes, forskningsstrateg Viable Cities, KTH
Stanley Ekberg, Client Executive, IBM
Mika Hakosalo, Site manager EU GrowSmarter, Stockholms stad
Hans Arby, VD, Ubigo Innovation

Moderator: Åsa Stenmark, Hållbarhetsstrateg, Stockholmshem

10. EKOSYSTEMTJÄNSTER I PRAKTIKEN

Så får vi in ekosystemtjänster i samhällsbyggandet. Vilka är vinsterna? Erfarenheter från C/O City, Naturvårdsverket och Boverket.

Talare:
Ulrika Åkerlund, Landskapsarkitekt, Boverket
Christina Wikberger, Projektledare, Stockholms stad
Åsa Wisén, Samhällsplanerare, Naturvårdsverket

Specialsessioner 25 oktober klockan 11:00-12:00
11. SMARTA FASTIGHETER OCH DIGITALISERING

Om tekniska lösningar i fastigheter som lett till stora besparingar. Case och goda exempel.

Talare:
Niklas Dalgrip, chef Driftavdelningen, SISAB
Johan Ander, Head of SmartLiving, Fortum

Session under uppbyggnad.

12. FRAMTIDENS BYGGMATERIAL

Hör om de senaste innovationerna inom byggmaterialsområdet.

 • Nya giftfria material – så bygger Stockholms stad kemikaliesmarta hus.
 • Så minimerar du avfallet vid nybyggnation genom måttanapassade lösningar.
 • Byggmaterial med positiv miljöpåverkan – betong som tar upp co2.

Talare:
Johanna Pierre, projektledare, Stockholms stad
Jenny Fäldt, projektledare, Stockholms stad
Johan L Silfwerbrand, forskare, KTH
Anders Lindh, VD, Ettelva arkitekter

Moderator: Jonny Hellman, VD, Byggvarubedömningen

13. ENERGIEFFEKTIVISERING I DET BEFINTLIGA BESTÅNDET 

Varför går det så långsamt? Utmaningar och lösningar för att få fart på arbetet.

 • Från energieffektivisering till en smart stad.

Talare:
Jonas Tannerstad, Chef El & Automation, ÖrebroBostäder
Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation

Moderator: Johan Nuder, koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande

Session under uppbyggnad.

14. SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN 2.0

Ny lagstiftning och nya arbetssätt för att lyckas i samhällsbyggnadsprocessen.

 • Goda ljudmiljöer för en attraktiv och hållbar stad.
 • Så involveras medborgarna i planeringen med digital teknik.

Session under uppbyggnad.

Talare:
Sofie Adolfsson Jörby, Boverket
Agneta Falk Filipsson, Folkhälsomyndigheten
Christian Haglund, Naturvårdsverket
Eva Nilsson, Boverket
Eva Dalman, projektchef Brunnshög, Lunds kommun

Moderator: Anette Jansson, miljöutredare, Stockholms stad

15. HÅLLBAR KOMMUNIKATION OCH SOCIALA NORMER

Hur startar vi den beteenderesa vi vet behövs och hur möter vi de ökade kraven på transparens?

 • HSB Living Lab – Hur kommer du bo om 20 år?
 • Kommunikation utan greenwashing.

Talare:
Emma Sarin, Projektledare, HSB Living Lab
Joel Lindefors, Strategy Director, Futerra

Moderator: Sara Nilsson, projektledare, Stockholms stad