Programmet tar upp utmaningar och lösningar genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering och byggnation till förvaltning.

I plenum får du lyssna till inspirerande talare och heta debatter för att sedan fördjupa dig i de ämnen som är mest relevanta för dig på specialsessionerna.

Vill du följa en röd tråd på specialsessionerna så kan du välja specialsessioner enligt fem teman. Dessa är färgkodade, så att du lätt hittar dem.

 

 Spår 1: Hållbar fastighetsutveckling 

 Spår 2: Hållbar nybyggnation 

 Spår 3: Hållbar renovering och energi 

 Spår 4: Hållbar stadsutveckling 

 Spår 5: Hållbarhet med människa och natur i centrum 

 

24 oktober
Program
Specialsessioner 1-5
25 oktober
Program
Specialsessioner 6-10
Specialsessioner 11-15
26 oktober
Program
Specialsessioner 1-5
Program
Specialsessioner 6-10
Specialsessioner 11-15
08:00 - 10:00
Registrering öppnar

Registreringen öppnar klockan 08:00. Hämta ut din konferensbadge, ät frukost och besök utställningen!

10:00 - 10:10
Invigning

Välkommen till Building Sustainability 2018! Dagens moderator är Per Ankersjö. Inledande ord från arrangörerna.

Invigning image
Moderator: Per Ankersjö
Partner och seniorkonsult, A Beautiful Soup
10:10 - 10:30
Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer!

Hur skapar vi hållbara städer? Vad krävs från olika aktörer i samhället och hur ökar vi takten? Monica von Schmalensee, ordförande för Regeringens råd för hållbara städer, inleder Building Sustainability 18 genom att berätta om rådets arbete som ska pågå fram till 2022. Monica har lång erfarenhet inom samhällsbyggnad som tidigare VD för White arkitekter, ordförande i Sweden Green Building Council och är idag även hållbarhetsrådgivare till Londons borgmästare.

Plenum: Öppningstalare – Tillsammans framåt för hållbara städer! image
Monica von Schmalensee, arkitekt och partner på White Arkitekter. Ordförande för regeringens råd för hållbara städer
10:30 - 10:55
Plenum: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft: Var står vi idag och vart är vi på väg?

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället. Många tekniksprång måste genomföras på kort tid och en stor del av det praktiska arbetet ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sverige uppmuntrar olika branscher till att ta fram färdplaner för hur de ska bli fossilfria. Färdplanerna ger en bild av hur ett fossilfritt Sverige ser ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar på en internationell marknad. Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, berättar tillsammans med tre processägare om några av initiativen som rör samhällsbyggnadssektorn.

Plenum: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft: Var står vi idag och vart är vi på väg? image
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Plenum: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft: Var står vi idag och vart är vi på väg? image
Agneta Wannerström, gruppchef Hållbar affärsutveckling, Skanska och processägare färdplan för bygg- och anläggningsbranschen
Plenum: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft: Var står vi idag och vart är vi på väg? image
Malin Löfsjögård, VD, Svensk Betong och processägare för färdplan för Betongbranschen
11:00 - 11:15
Plenum: Ministern

Som traditionen bjuder har Building Sustainability 18 en minister på scen. Tidigare år har det varit Stefan Attefall, Karolina Skog och Mehmet Kaplan. På konferensen år 2014 gjorde Mehmet Kaplan sitt första framträdande som nybliven minister. Har vi en nyvald minister på plats i höst som får premiärframträda hos oss eller en omvald minister med förnyat förtroende? Höstens val avgör frågan.

11:15 - 11:45
Plenum: Framtidsspaning – byggs det hållbart och för alla i en svalnande konjunktur?

Vi tar tempen på bostadsmarknaden och byggbranschen. Hinner vi bygga de 600 000 nya bostäder till år 2025 som Boverket säger behövs? Vad händer med hållbarhetsambitionerna när ekonomin viker nedåt? Vi får också höra om aktörerna som hoppas revolutionera marknaden genom nya sätt att utveckla bostäder som alla har råd att bo i.

Plenum: Framtidsspaning – byggs det hållbart och för alla i en svalnande konjunktur? image
Robert Vangstad, VD och affärsutvecklingschef, Nyhem Bostad
Nyhem Bostads byggsystem ger energieffektiva, väldesignade och prisvärda hyresrätter så att fler kan bo bättre. En hyperindustriell tillverkningsprocess gör att lägenheterna levereras färdiga från fabrik, redo för snabbt uppförande på plats.
Plenum: Framtidsspaning – byggs det hållbart och för alla i en svalnande konjunktur? image
Henrik Friman, VD, Andelsägarbolaget M2
Delägarboende – ett alternativt sätt att skapa hållbar utveckling av miljonprogram genom medfinansiering och delägarskap från de boende.
11:45 - 12:00
Plenum: Dagens gåva till talarna presenteras
12:00 - 13:30
Lunch, mingel och möjlighet att besöka utställningen
13:30 - 14:30
Specialsession 1-5

Välj mellan fem specialsessioner. Läs mer om varje session här eller i konferensprogrammet.

13:30 - 14:30
1. Ekonomi och finansiering
1. Ekonomi och finansiering image
Maria Brogren, hållbarhetschef, WSP
1. Ekonomi och finansiering image
Olof Andersson, VD, Trianon
Hållbar fastighetsförvaltning – lönsam för alla
1. Ekonomi och finansiering image
Moderator: Cecilia Ehrenborg Williams, VD, Sweden Green Building Council
2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv

Lagförslag och perspektiv på byggnaders miljöpåverkan under hela livscykeln. Så tolkas och implementeras kraven av branschen.

2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv image
Martin Erlandsson, PhD, IVL
Så använder du det nya beräkningssystemet BM1.0
2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv image
Tove Malmqvist, forskare, KTH
Klimatdeklaration - hör om det nya förslaget för LCA i nybyggnation!
2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv image
Fadi Alnaji, projektledare, Stockholms stad
Resultat och erfarenheter från pilotprojekt där BM1.0 använts.
2. Byggnaden i ett LCA-perspektiv image
Moderator: Amanda Harlén, Miljökonsult, Tyréns
3. Energi och smarta hus

Teknik som lösning på energibehovet i byggnader och samhället i stort.

3. Energi och smarta hus image
Stina Albing, kundkommunikatör Lokalt Energisystem, E.ON
Kundernas upplevelser av Sveriges första lokala oberoende elnät (LES) i Simris, Skåne.
3. Energi och smarta hus image
Roland Jonsson, seniorkonsult Energi, WSP
Husets minst utnyttjade resurs - energiåtervinning från spillvatten.
3. Energi och smarta hus image
Joachim Lindborg, projektledare, Sustainable Innovation
3. Energi och smarta hus image
Moderator: Birgitta Govén, energiexpert, Sveriges Byggindustrier
4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen

Från vision till verklighet – tips och verktyg för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges klimatmål.

4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen image
Moderator: Jonas Lind, projektkoordinator, Sweden Green Building Council
4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen image
Sigrid Walve, chef Citylab, Sweden Green Building Council
Citylab - Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.
4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen image
Erica Svantesson, VD, FOG Innovation
Erfarenheter från Masthuggskajen - så har vi använt oss av Citylab.
4. Nationella och globala hållbarhetsmål i planeringen image
Amra Salihovic, avdelningschef hållbar utveckling, Gislaveds kommun
Mot en socialt hållbar kommun med Agenda 2030 som grund.
5. En stad för alla

Tre case om social hållbarhet och rätten till det offentliga rummet.

5. En stad för alla image
Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, Stockholms stad
Fokus Skärholmen: Stadsutveckling för social hållbarhet
5. En stad för alla image
Sarah Isaksson, strateg social hållbarhet, Tyréns och DECODE
Kvinnor i Vårberg: Kan vi planera för drömmar och självförtroenden?
14:30 - 15:10
Fika, mingel och möjlighet att besöka utställningen
15:10 - 15:30
Plenum: Stadsutveckling och social hållbarhet – Utmaningar och nya perspektiv

Hur bygger vi städer där alla får plats och känner sig delaktiga? Lyssna till de som vågar ifrågasätta och testa nya idéer och arbetssätt inom hållbar stadsutveckling.

Plenum: Stadsutveckling och social hållbarhet – Utmaningar och nya perspektiv image
Emma Jonsteg, VD och grundare, Utopia Arkitekter
Plenum: Stadsutveckling och social hållbarhet – Utmaningar och nya perspektiv image
Björn Hellström, arkitekt och forskare i hållbar stadsutveckling, KTH/Tyréns
15:30 - 15:50
Plenum: Förnybar och fossilfri energi – Målkonflikter i framtidens energisystem

Om drygt 20 år ska vi ha ett 100 procent förnybart elsystem och en fossilfri uppvärmningsbransch. De val vi gör nu påverkar möjligheterna att nå dit. I denna session debatterar aktörerna om motsättningar och målkonflikter som finns i energibranschen. Är det värt att investera i energieffektivisering när fjärrvärmen är billig och nästintill förnybar? Vilken roll spelar egenproducerad energi i framtidens energisystem? Hur hållbart är det egentligen att elda avfall? Å ena sidan tvångsanslutning till fjärrvärme, å andra sidan ökad försäljning av värmepumpar – vilken väg är rätt?

Plenum: Förnybar och fossilfri energi – Målkonflikter i framtidens energisystem image
Åsa Wahlström, docent, CIT Energy Management/Chalmers
Plenum: Förnybar och fossilfri energi – Målkonflikter i framtidens energisystem image
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
Plenum: Förnybar och fossilfri energi – Målkonflikter i framtidens energisystem image
Stefan Håkansson, Director City Energy Solutions, E.ON Nordic
Plenum: Förnybar och fossilfri energi – Målkonflikter i framtidens energisystem image
Patrik Hermansson, Head of Public affairs, Öresundskraft
15:50 - 16:15
Plenum: Goda exempel
16:15 - 16:35
Plenum: Inspirationstalare
16:35 - 16:40
Plenum: Dagen summeras
18:00 - 22:00
Galamiddag med Sweden Green Building Awards

Välkommen på årets galamiddag och Sweden Green Building Awards i Gyllene salen i Stockholms stadshus!

18:30 - 23:59
Sweden Green Building Awards
09:15 - 10:15
6. Fastighetsutveckling och certifiering

Här är certifieringssystemen som bidrar till bättre byggnader!

6. Fastighetsutveckling och certifiering image
Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum
WELL - så bygger vi för hälsa och välbefinnande med människan i fokus.
6. Fastighetsutveckling och certifiering image
Catarina Warfvinge, chef för Miljöbyggnad, Sweden Green Building Council
Miljöbyggnad för drift och förvaltning - ett verktyg för ökad kontroll.
6. Fastighetsutveckling och certifiering image
Moderator: Linda Kjällén, certifieringschef, Sweden Green Building Council
09:15 - 10:15
Specialsession 6-10

Välj mellan fem specialsessioner. Läs mer om varje session här eller i konferensprogrammet.

7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader

Vad betyder begreppen? Lär dig hur du kravställer för och når nära noll.

7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader image
Moderator: Bengt Wånggren, VD, Wangco AB
7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader image
Staffan Lorentz, projektchef, Stockholms stad
Vad Nära Noll betyder för staden - uppdrag, styrning och resultat.
7. Nära noll energi- och NetZero-byggnader image
Åse Togerö, utvecklingschef hållbar affärsutveckling, Skanska
Nära noll energi och Net Zero - vad är skillnaden?
8. Tre sätt att renovera och räkna

Hur långt ska man gå i en renovering? Så här gör vi! Olika perspektiv på renoveringsbehov, återbetalningstid och energibesparingspotential.

8. Tre sätt att renovera och räkna image
Markus Paulsson, energistrateg, Lunds kommun
Från miljonprogramshus till nybyggnadsstandard. CITyFiED i Linero, Lund.
8. Tre sätt att renovera och räkna image
Jeanette Green, gruppchef – Affärsutveckling och marknad, IVL
8. Tre sätt att renovera och räkna image
Sofia Meurk, omredare, Omreda AB
Konsten att identifiera renoveringsbehovet
8. Tre sätt att renovera och räkna image
Lennart Lifvenhjelm, projektledare Teknikutveckling, Vasakronan
Smartare renoveringsprocess och ökad lönsamhet med totalmetodiken.
8. Tre sätt att renovera och räkna image
Moderator: Gustaf Landahl, avdelningschef Plan och miljö, Stockholms stad
9. Den smarta och resurseffektiva staden

Ta del av case där ny teknik används för att lösa utmaningar kopplade till mobilitet och delningsekonomi.

9. Den smarta och resurseffektiva staden image
Charlie Gullström Hughes, forskningsstrateg Viable Cities, KTH
Så skapar vi utrymme för delningsekonomi - praktiska exempel och lösningar.
9. Den smarta och resurseffektiva staden image
Stanley Ekberg, Client Executive, IBM
Så kan realtidsdata och avancerad analys förbättra upplevelsen och hållbarheten i en stadsdel.
9. Den smarta och resurseffektiva staden image
Mika Hakosalo, Site manager EU GrowSmarter, Stockholms stad
9. Den smarta och resurseffektiva staden image
Hans Arby, VD, Ubigo Innovation
Lägre P-tal och nöjdare hushåll med samlad mobilitetstjänst.
9. Den smarta och resurseffektiva staden image
Moderator: Åsa Stenmark, hållbarhetsstrateg, Stockholmshem
10. Ekosystemtjänster i praktiken

Så får vi in ekosystemtjänster i samhällsbyggandet. Vilka är vinsterna? Erfarenheter från C/O City, Naturvårdsverket och Boverket.

10. Ekosystemtjänster i praktiken image
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket
10. Ekosystemtjänster i praktiken image
Christina Wikberger, projektledare, Stockholms stad
10. Ekosystemtjänster i praktiken image
Åsa Wisén, samhällsplanerare, Naturvårdsverket
10:15 - 11:00
Fika, mingel och möjlighet att besöka utställningen
11:00 - 12:00
11. Smarta fastigheter och digitalisering

Nya möjligheter och stora besparingar med hjälp av IoT och digitalisering. Case och goda exempel.

11. Smarta fastigheter och digitalisering image
Niklas Dalgrip, chef driftavdelningen, SISAB
Så sparar SISAB 40 miljoner kronor per år med hjälp av ett digitalt övervakningssystem.
11. Smarta fastigheter och digitalisering image
Johan Ander, Head of SmartLiving, Fortum
Nya affärsmöjligheter inom energi och digitalisering – erfarenheter från Aktiva huset
11. Smarta fastigheter och digitalisering image
Moderator: Emilie Zetterström, kommunikatör, Stockholms stad
11:00 - 12:00
Specialsession 11-15

Välj mellan fem specialsessioner. Läs mer om varje session här eller i konferensprogrammet.

12. Framtidens byggmaterial

Hör om de senaste innovationerna inom byggmaterialsområdet.

12. Framtidens byggmaterial image
Johanna Pierre, projektledare, Stockholms stad
Nya giftfria material - så bygger Stockholms stad kemikaliesmarta hus.
12. Framtidens byggmaterial image
Jenny Fäldt, projektledare, Stockholms stad
12. Framtidens byggmaterial image
Johan L Silfwerbrand, forskare, KTH
Byggmaterial med positiv miljöpåverkan – betong som tar upp co2
12. Framtidens byggmaterial image
Anders Lindh, VD, Ettelva
12. Framtidens byggmaterial image
Moderator: Jonny Hellman, VD, Byggvarubedömningen
13. Energieffektivisering i det befintliga beståndet

Varför går det så långsamt? Utmaningar och lösningar för att få fart på arbetet.

13. Energieffektivisering i det befintliga beståndet image
Jonas Tannerstad, chef El och automation, ÖrebroBostäder
13. Energieffektivisering i det befintliga beståndet image
Eva Jernnäs, projektledare, Stockholms stad
Målstyrd energiförvaltning - en transparent energitjänst för fastighetsägare
13. Energieffektivisering i det befintliga beståndet image
Mikael Gustafsson, utvecklingschef, EEF
13. Energieffektivisering i det befintliga beståndet image
Moderator: Johan Nuder, koordinator, Informationscenter för hållbart byggande
14. Samhällsbyggnadsprocessen 2.0

Så planerar vi för medborgarna med hjälp av digitalisering och vägledning för goda ljudmiljöer.

14. Samhällsbyggnadsprocessen 2.0 image
Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef, Boverket
Goda ljudmiljöer för en attraktiv och hållbar stad
14. Samhällsbyggnadsprocessen 2.0 image
Agneta Falk Filipsson, enhetschef, Folkhälsomyndigheten
14. Samhällsbyggnadsprocessen 2.0 image
Christian Haglund, enhetschef, Naturvårdsverket
14. Samhällsbyggnadsprocessen 2.0 image
Eva Dalman, projektchef Brunnshög, Lunds kommun
Så involveras medborgarna i planeringen med digital teknik.
14. Samhällsbyggnadsprocessen 2.0 image
Moderator: Anette Jansson, miljöutredare, Stockholms stad
15. Hållbar kommunikation och sociala normer

Hur startar vi den beteenderesa vi vet behövs och hur möter vi de ökade kraven på transparens?

15. Hållbar kommunikation och sociala normer image
Emma Sarin, projektledare, HSB Living Lab
HSB Living Lab - Hur kommer du bo om 20 år?
15. Hållbar kommunikation och sociala normer image
Joel Lindefors, Strategy Director, Futerra
Kommunikation utan greenwashing.
15. Hållbar kommunikation och sociala normer image
Moderator: Sara Nilsson, projektledare, Stockholms stad
12:00 - 13:30
Lunch, mingel och möjlighet att besöka utställningen
13:30 - 13:45
Plenum: Publikens val

Under våren kommer du som anmält dig till konferensen att kunna rösta fram den talare som du helst vill se på scen. De nominerade förslagen publiceras på hemsidan och omröstningen avslutas den 30 juni 2018.

13:45 - 14:10
Plenum: Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes ger konkreta exempel på hur vi behöver prata om hållbar samhällsutveckling för att nå fram till de ej ännu övertygade. Per Espen är psykolog och ekonom och forskat kring människans fem inre barriärer för att ta till sig nya budskap. Genom ändrad kommunikation och knep som tävling, gärna grannar emellan, kan vi få till en snabb omställning av samhället. I Per Espens goda exempel tävlar hushåll om att få lägst energianvändning och solpaneler syns på nästan vartenda tak i byn.

Plenum: Per Espen Stoknes image
Per Espen Stoknes, psykolog och ekonom, ledare av Centrum för grön tillväxt på Handelshögskolan i Oslo
14:10 - 14:40
Plenum: Framtidens ledare inom hållbart samhällsbyggande

Vad utmärker framtidens ledare och hur ser de på hållbart samhällsbyggande? I sessionen deltar unga hållbarhetstalanger från samhällsbyggnadssektorn som alla finns representerade på Aktuell Hållbarhets lista över 33 hållbarhetstalanger under 33 år, 2017.

Plenum: Framtidens ledare inom hållbart samhällsbyggande image
Robin Rushdi Al-Sálehi, social entreprenör och hållbarhetsförvaltare, Hemsö
Plenum: Framtidens ledare inom hållbart samhällsbyggande image
Sepehr Mousavi, hållbarhetsstrateg, Plantagon
Plenum: Framtidens ledare inom hållbart samhällsbyggande image
Martina Wikström, handläggare och nationell samordnare för laddinfrastruktur, Energimyndigheten
Plenum: Framtidens ledare inom hållbart samhällsbyggande image
Laura Vidje, hållbarhetskonsult, Esam AB
14:40 - 15:10
Plenum: Inspirationstalare
15:10 - 15:20
Plenum: Tack för i år! Avslutande ord från arrangörerna.
Plenum: Tack för i år! Avslutande ord från arrangörerna. image
Cecilia Ehrenborg Williams, VD, Sweden Green Building Council
Plenum: Tack för i år! Avslutande ord från arrangörerna. image
Gustaf Landahl, avdelningschef, Miljöförvaltningen Stockholms stad
09:30 - 15:00
Studiebesök
Select date to see events.