Huvudarrangörer

För fjärde gången arrangerar Sweden Green Building Council och Miljöförvaltningen i Stockholms stad Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande, Building Sustainability 18.

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Stockholm var Europas första miljöhuvudstad 2010 och har ett aktivt miljöarbete för att utveckla både den interna verksamheten samt stimulera näringslivet till hållbar utveckling. Stockholm växer snabbt. 2040 beräknas vi vara närmare 1,3 miljoner stockholmare. Det ställer stora krav på Stockholm att utvecklas i takt med tiden. När staden växer måste vi skapa förutsättningar för att vi alla kan växa tillsammans med den. Hållbara bostäder måste byggas, framkomligheten behöver förbättras och service måste utvecklas för att möta en växande befolkning med nya behov och förväntningar.

Frågor, idéer eller synpunkter? Hör av dig till oss! info@sgbc.se